Výměnný formát katastru

Žádost o výdej dat ve výměnném formátu na KÚ (KP) ve formátu RTF

Jednorázová žádost o výdej dat z katastru nemovitostí v elektronické podobě určená příslušnému katastrálnímu úřadu (katastrálnímu pracovišti).
Formát formát souboru RTF RTF Velikost 198 kB Aktualizace 15.04.2019 Formulář dostupný také ve formátu Žádost o výdej dat ve výměnném formátu na KÚ (KP) ve formátu PDF PDF

Žádost o výdej dat ve výměnném formátu na ČÚZK ve formátu PDF

Jednorázová žádost o výdej dat z katastru nemovitostí v elektronické podobě určená Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu.

Přílohy pro zadání seznamu více než 5 položek:
   formát souboru CSV zadání seznamem parcel (pomocí ID) ve formátu CSV
   formát souboru CSV zadání seznamem parcel (přirozenou identifikací k.ú., parcelní číslo) ve formátu CSV
   formát souboru CSV zadání seznamem oprávněných subjektů ve formátu CSV 
   formát souboru CSV  zadání seznamem katastrálních území ve formátu CSV 

Příloha pro zadání polygonu ohrady:
   formát souboru VFK zadání polygonem ohrady ve formátu VFK 

(v případě použití příloh do PDF dokumentu samotné žádosti pomocí tlačítka "připoj přílohy")
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 166 kB Aktualizace 16.09.2020