Zápis vkladem
    Návrh na vklad
    Formuláře pro některé vkladové listiny

Zápis záznamem
    Návrh na záznam práva

Zápis (změna) jiných údajů
    Změna údajů o pozemku
    Změna údajů o stavbě
    Změna údajů o právu stavby
    Změna údajů o jednotce
    Změna údajů o vlastníku
    Další změny jiných údajů

Poskytování údajů
    Dálkový přístup a webové služby
    Šíření
    Výměnný formát katastru
    Služba sledování změn
    Další poskytované služby

Zeměměřické činnosti
    Geometrický plán (GP)
    Záznam podrobného měření změn
    Dokumentace o vytyčení hranice pozemku
    Úřední oprávnění, úřední průkazy
    GNSS pro účely katastru

Další formuláře
Další poskytované služby nemají žádný formulář

Šíření

Šíření údajů katastru je institut, kdy osoba se souhlasem ČÚZK předává údaje katastru ve výměnném formátu ISKN (VFK) třetí osobě. Podmínky šíření údajů katastru jsou stanoveny v §23 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí.

Žádost o šíření dat KN dle §23a – za úplatu ve formátu PDF

Formulář pro šíření údajů KN za úplatu.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 85 kB Aktualizace 23.01.2019

Žádost o šíření dat KN dle §23b – s nárokem na poskytnutí dat KN bezúplatně ve formátu PDF

Formulář pro šíření subjektům s nárokem na poskytnutí dat KN bezúplatně.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 83 kB Aktualizace 23.01.2019

Dodatek k žádosti o šíření ve formátu PDF

Formulář pro šíření údajů KN v případě potřeby dodatečného souhlasu se šířením.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 85 kB Aktualizace 23.01.2019

Hlášení šířených dat na základě žádosti dle §23a – za úplatu ve formátu PDF

Formulář pro podání hlášení o šíření dat katastru nemovitostí poskytnutých na základě žádosti dle §23a.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 85 kB Aktualizace 23.01.2019