Zápis vkladem
    Návrh na vklad
    Formuláře pro některé vkladové listiny

Zápis záznamem
    Návrh na záznam práva

Zápis (změna) jiných údajů
    Změna údajů o pozemku
    Změna údajů o stavbě
    Změna údajů o právu stavby
    Změna údajů o jednotce
    Změna údajů o vlastníku
    Další změny jiných údajů

Poskytování údajů
    Dálkový přístup a webové služby
    Šíření
    Výměnný formát katastru
    Služba sledování změn
    Další poskytované služby

Zeměměřické činnosti
    Geometrický plán (GP)
    Záznam podrobného měření změn
    Dokumentace o vytyčení hranice pozemku
    Úřední oprávnění, úřední průkazy
    GNSS pro účely katastru

Další formuláře
Další poskytované služby nemají žádný formulář

Formulář návrhu na vklad ve formátu ZFO

Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí ve formátu ZFO

Formulář návrhu na vklad ve formátu ZFO s integrovanou nápovědou pro snadnější vyplňování.
Software Form Filler  ke stažení pro vyplňování formulářů ve formátu ZFO. K dispozici jsou i vysvětlivky k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru ZFO ZFO Velikost 195 kB Aktualizace 01.01.2013 č.6.87-2013