Zápis vkladem
    Návrh na vklad
    Formuláře pro některé vkladové listiny

Zápis záznamem
    Návrh na záznam práva

Zápis (změna) jiných údajů
    Změna údajů o pozemku
    Změna údajů o stavbě
    Změna údajů o právu stavby
    Změna údajů o jednotce
    Změna údajů o vlastníku
    Další změny jiných údajů

Poskytování údajů
    Dálkový přístup a webové služby
    Šíření
    Výměnný formát katastru
    Služba sledování změn
    Další poskytované služby

Zeměměřické činnosti
    Geometrický plán (GP)
    Záznam podrobného měření změn
    Dokumentace o vytyčení hranice pozemku
    Úřední oprávnění, úřední průkazy
    GNSS pro účely katastru

Další formuláře
Další poskytované služby nemají žádný formulář

Zeměměřické činnosti

Geometrický plán (GP)

Formuláře pro potřeby žádosti o potvrzení geometrického plánu a s tím související tiskopisy. 

Záznam podrobného měření změn

Formuláře pro popisové pole záznamu podrobného měření změn a uvedení důvodu změny.

Dokumentace o vytyčení hranice pozemku

Formuláře pro potřeby zaevidování vytyčení hranice pozemku.

Úřední oprávnění, úřední průkazy

Formuláře pro potřeby žádosti o udělení úředního oprávnění, případně pro potřeby vydání úředního průkazu.

GNSS pro účely katastru

Formuláře týkající se problematiky globálního navigačního družicového sytému pro účely katastru.
Datum poslední aktualizace: 01.06.2020