Požadavky a vzory sdělení údajů od obcí/st. úřadů

Technické požadavky na formu sdělení obce správci registru  (PDF)  - aktualizováno 3. 5. 2019

Příloha č. 1 – Sdělení údajů o definiční čáře ulice  (DGN – vektorová kresba)  - publikováno 13. 6. 2012

Příloha č. 2 – Sdělení údajů o definiční čáře ulice  (PDF)  - publikováno 13. 6. 2012

Příloha č. 3 – Údaje určující polohu definičního bodu stavebního objektu a adresního místa v geometrickém plánu 
  (PDF)  - publikováno 11. 2. 2011

Příloha č. 4 – Údaje určující polohu definičního bodu stavebního objektu a adresního místa v kopii situačního výkresu
  (PDF),  (DGN - vektorová kresba)  - publikováno 16. 2. 2011

Příloha č. 5 – Sdělení o vzniku nové části obce (definiční bod formou souřadnic)  (PDF)  - publikováno 16. 2. 2011

Příloha č. 6 – Sdělení o vzniku nové části obce (definiční bod formou zákresu do mapy) (PDF)  - aktualizováno 20. 1. 2013

Příloha č. 7 -  Sdělení o změně názvu části obce  (PDF)  - publikováno 12. 8. 2015

Příloha č. 8 – Sdělení údajů o změně městské části  (DGN - vektorová kresba), (PDF verze)  - publikováno 16. 2. 2011

Zpět na RÚIAN

Datum poslední aktualizace: 12.08.2015

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.

30.04.2020
Důležité upozornění!
S účinností od 4. května 2020 se úřední hodiny katastrálních pracovišť rozšiřují. Bližší informace o úředních hodinách konkrétního katastrálního pracoviště je možné získat na jeho internetových stránkách (stránky katastrálních úřadů).

28.04.2020
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2020 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

27.04.2020
V souladu s § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byl zveřejněn přehled přestupků za rok 2019.