Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Výměnný formát RÚIAN (VFR)

Součástí aplikace Veřejného dálkového přístupu (VDP) je možnost získat data RÚIAN v podobě předdefinovaných souborů, v tzv. Výměnném formátu RÚIAN (VFR). Po vyhledání požadovaných souborů VFR lze získat textový soubor s odkazy (URL) k umístění jednotlivých souborů.

URL k souborům lze také získat pomocí webových služeb RÚIAN, které jsou poskytovány na eGON rozhraní Informačního systému základních registrů (ISZR). Jedná se o služby:
 • E39 / ruianSouboryZmen - služba vrací seznam souborů VFR zadaného typu obsahující změnové údaje prvků RÚIAN od zadaného data do současnosti.
 • E40 / ruianSouboryDat - služba vrací seznam souborů VFR zadaného typu obsahující všechny údaje prvků RÚIAN k poslednímu dni minulého měsíce.
Jejich popis najdete v dokumentu Popis webových služeb pro VFR dokument ve formátu PDF.
Novinky výměnného formátu RÚIAN 
 • Vážení uživatelé VFR,
  dnešní změnový soubor číselníků 20240205_ST_ZCIS.xml.zip se vygeneroval bez sekce <vf:PredchoziSoubor>20230519_ST_ZCIS.xml.zip</vf:PredchoziSoubor>. Tato sekce byla do souboru doplněna a opravený soubor byl znovu vystaven pod stejným URL https://vdp.cuzk.cz/vymenny_format/specialni/20240205_ST_ZCIS.xml.zip, tzn. že původní soubor byl přepsán tím opraveným. Omlouváme se za komplikace.
  Zveřejněno 6. 2. 2024
   
 • V souvislosti s připravovanou dodávkou RÚIAN 3.6, jejíž instalace je naplánována na 13. 10. 2023 dochází k zavedení nového výměnného formátu adres. Změny jsou popsány v dokumentu Změny VFR v RÚIAN 3.6.pdf.
  Zveřejněno 30. 8. 2023
   
 • S ohledem na skutečnost, že Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) spustí 14. 7. 2023 automatické přebírání údajů o Účelovém územním prvku typu CHLÚ z RÚIAN, budou soubory VFR (*_ST_ZZSZ.xml.zip a *_ST_ZKSH.xml.zip) obsahující aktualizované údaje o ochraně parcel katastru nemovitostní dosahovat velikosti kolem 30 MB namísto obvyklé velikosti do 10 kB. Úvodní naplnění ISKN bude probíhat kolem 10 dnů, pak velikosti souborů opět klesnou na původní hodnoty.
  Zveřejněno 13. 7. 2023
   
 • V souvislosti s připravovanou dodávkou RÚIAN/ISÚI/VDP verze 3.5, jejíž instalace je naplánovaná na prosinec 2022, dojde ke zrušení (potlačení) technického záznamu okresu „9999 - území Hlavního města Prahy“ a k vytvoření technické vazby ORP „Hlavní město Praha“ (kód 19) na VÚSC „Hlavní město Praha“ (kód 19). Změny jsou popsány v dokumentu Dopady zrušení okresu Hlavní město Praha.pdf.
  Zveřejněno 12. 10. 2022
   
 • Archiv všech novinek výměnného formátu RÚIAN

XSD pro VFR

Archiv XSD


Dokumenty k VFR

Dokument má za cíl seznámit uživatele základního registru RÚIAN:
-  se strukturou dat obsažených v RÚIAN,
-  popsat strukturu souborů výměnného formátu RÚIAN používanou pro souborovou výměnu dat.