Výměnný formát RÚIAN (VFR)

Součástí aplikace Veřejného dálkového přístupu (VDP) je možnost získat data RÚIAN v podobě předdefinovaných souborů, v tzv. Výměnném formátu RÚIAN (VFR). Po vyhledání požadovaných souborů VFR lze získat textový soubor s odkazy (URL) k umístění jednotlivých souborů.

URL k souborům lze také získat pomocí webových služeb RÚIAN, které jsou poskytovány na eGON rozhraní Informačního systému základních registrů (ISZR). Jedná se o služby:
 • E39 / ruianSouboryZmen - služba vrací seznam souborů VFR zadaného typu obsahující změnové údaje prvků RÚIAN od zadaného data do současnosti.
 • E40 / ruianSouboryDat - služba vrací seznam souborů VFR zadaného typu obsahující všechny údaje prvků RÚIAN k poslednímu dni minulého měsíce.
Jejich popis najdete v dokumentu Popis webových služeb pro VFR.
Novinky  
 • V souvislosti s účinností zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu dojde od 01.01.2021 ke změnám některých našich služeb a ke změně struktury dat RÚIAN (včetně výměnných formátů). Nové XSD definice služeb a jejich popisy budou k dispozici cca v 10/2020. Zároveň upozorňujeme, že služby dat budou po dobu minimálně 6-ti měsíců po 01.01.2021 dostupné současně v nynějších i v nových strukturách.
  Zveřejněno: 1. 6. 2020

   
 • Oznámení pro uživatele změnových VFR:
  Generování změnových souborů VFR bylo obnoveno. Soubory 20200407_ST_Z*, které byly původně vystaveny, nebyly kompletní a byly odstraněny. Jejich změny jsou obsaženy v následujících souborech 20200409_ST_Z*. Pokud jste si soubory 20200407_ST_Z* již stáhli, počítejte s tím, že v souborech 20200409_ST_Z* jsou obsaženy stejné změny ještě jednou. Řada návazností v podobě atributu <vf:PredchoziSoubor> se soubory 20200407_ST_Z* nepočítá. Omlouváme se za komplikace.
  Aktualizováno 14. 4. 2020

   
 • Oznámení pro uživatele změnových VFR:
  Z technických důvodů bylo dočasně pozastaveno generování změnových VFR. V důsledku tohoto stavu bude do spuštění generování změnových VFR existovat nekonzistentní stav dat RÚIAN a VFR. O nápravě současného stavu vás budeme informovat. Omlouváme se za komplikace.
  Zveřejněno 8. 4. 2020

   
 • Oznámení pro uživatele VFR:
  U obcí bude postupně probíhat oprava/doplnění mluvnických charakteristik (skloňování názvů) dle podkladů od Ústavu pro jazyk český, což se projeví změnou v souborech VFR. Lze tedy očekávat zvýšený výskyt změn obcí ve změnových souborech. Následně budou tyto opravy/doplnění probíhat pro části obce, MOMC a katastrální území.
  (Ukázky doplňovaných dublet/dvojtvarů: „Semicím; Semicům“, „Životicím/Životicům u Nového Jičína“)
  Zveřejněno 20. 3. 2020

   
 • Archiv všech novinek VFR


 

      XSD pro VFR

           -  změny popsány v dokumentu Změny hierarchie XSD do RUIAN 2.1   (PDF)  - publikováno 7. 12. 2016

Archiv XSD


Dokumenty k VFR

Dokument má za cíl seznámit uživatele základního registru RÚIAN:
 
-  se strukturou dat obsažených v RÚIAN,
-  popsat strukturu souborů výměnného formátu RÚIAN používanou pro souborovou výměnu dat.
 

 

 

Doplňkové soubory SO bez č.p./č.ev.

Pro uživatele VFR jsou k dispozici dva doplňkové měsíční stavové soubory se stavebními objekty (SO) a parcelami.
 • Soubor RRRRMMDD_ST_SO3PGP obsahuje SO bez č.p./č.ev. (typu 3) s identifikační parcelou z potvrzeného geometrického plánu, tzv. budoucího stavu, kdy parcela ještě není zplatněna v ISKN,
 •  Soubor RRRRMMDD_ST_SO3PM obsahuje SO bez č.p./č.ev. (typu 3)  s identifikační parcelou v minulosti (zrušená parcela).

  Tyto SO jsou obsahem změnového VFR, ale již se nedostanou do stavového VFR. Nahráním doplňujících souborů dojde ke konzistenci v obsahu stavových a změnových souborů VFR. SO neobsahují polygony, parcely neobsahují polygony ani definiční body.
Soubory ke stažení
 

Podpora pro uživatele VFR

   1) Kontaktní formulář Helpdesk

   2) Telefonická podpora


Zpět na Poskytování údajů RÚIAN
Zpět na RÚIAN

 

Document RSS 2.0 pro Výměnný formát RÚIAN

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.

02.09.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 23. září 2020.

17.08.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2020) je k dispozici ke stažení.

13.08.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.