Ohlášení změny údajů o pozemku ve formátu PDF

Formulář pro změny druhu pozemku, způsobu využití pozemku a typu a způsobu ochrany pozemku. K zápisu je dle povahy změny nutné případně doložit další potřebné listiny pro zápis změny druhu pozemku a pro zápis změny způsobu využití pozemku. K dispozici je i rozšíření formuláře pro další pozemky k ohlášení změny údajů o pozemku, pro seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení. K dispozici jsou i pokyny k vyplnění formuláře.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 917 kB Aktualizace 11.10.2023 č.6.91.1-2019 Formulář dostupný také ve formátu Ohlášení změny údajů o pozemku ve formátu DOCX DOCX