Potvrzení o zániku práva ve formátu PDF

Formulář Potvrzení o zániku práva je možné použít v případě žádosti o výmaz práva odpovídajícího věcnému břemeni, zástavnímu právu, podzástavnímu právu, věcnému předkupnímu právu a dalším, která jsou evidována k pozemku, stavbě nebo právu stavby. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam pozemků, seznam budov, nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí potvrzení. K dispozici jsou i pokyny k vyplnění formuláře.

Formát formát souboru PDF PDF Velikost 718 kB Aktualizace 03.06.2021 č.6.144-2021 Formulář dostupný také ve formátu Potvrzení o zániku práva ve formátu DOCX DOCX