Zápis vkladem
    Návrh na vklad
    Formuláře pro některé vkladové listiny

Zápis záznamem
    Návrh na záznam práva

Zápis (změna) jiných údajů
    Změna údajů o pozemku
    Změna údajů o stavbě
    Změna údajů o právu stavby
    Změna údajů o jednotce
    Změna údajů o vlastníku
    Další změny jiných údajů

Poskytování údajů
    Dálkový přístup a webové služby
    Šíření
    Výměnný formát katastru
    Služba sledování změn
    Další poskytované služby

Zeměměřické činnosti
    Geometrický plán (GP)
    Záznam podrobného měření změn
    Dokumentace o vytyčení hranice pozemku
    Úřední oprávnění, úřední průkazy
    GNSS pro účely katastru

Další formuláře
Další poskytované služby nemají žádný formulář

Služba sledování změn

Žádost o zřízení služby sledování změn v katastru nemovitostí ve formátu PDF

Formulář pro potřeby žádosti o zřízení služby sledování změn v katastru nemovitostí.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 219 kB Aktualizace 01.01.2014 Formulář dostupný také ve formátu Žádost o zřízení služby sledování změn v katastru nemovitostí ve formátu DOCX DOCX